SKBG onderwijs

Voor SKBG onderwijs heb ik een presentatiemap ontworpen.
SKBG onderwijs is de overkoepelende organisatie van zestienscholen voor primair onderwijs in Gelderland.

Het beeldmateriaal en tekst dat beschikbaar was, kwam uit de diverse powerpointpresentaties van de scholen.
Van elk van de scholen is een beeld of tekst gebruikt, zodat elke school zichzelf terug ziet in het ontwerp.
Als basis voor de vormgeving ben ik uitgegaan van de ronde logo’s van de scholen.